בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
בתאריך 3.12.2015
התקיימה "במארג"
למידת עמיתים
של שרות בתי הסוהר
ממחוז צפון.
השתתפו ביום הזה
כ25 קציני חינוך של השב"ס

היה יום משמעותי  ופורה.

עמותת כוכב הצפון החלה ביישום הפרויקטים בגליל המזרחי


קטלוג מוצרים חדש בהקמה 

כתבה ששודרה
בערוץ 1
על שיתוף פעולה בין המארג
לסטודנטים להנדסה
באורט בראודה
כפרוייקט לשיפור איכות חייהם של חברי המארג.


בקרוב יוקם "מארג שני" בצומת כוחמחלקת משאבי אנוש בעמותה מובילה לפרויקטים חדשים


פריצת דרך בתחום התעסוקה המוגנת

סביבה תומכת - לחיים איכותיים בקהילה

טיפוח אישי לבנות מרכז אלומה

מרכז כוכב ומארג זכו בתעודות על איכות ומצוינות במיזם ע"ש דני רוזוליו

חברי מרכז כוכב ביקרו  בשטראוס בכרמיאל
ISO-9000
לארגון כוכב


עמותת מרכז כוכב מעלות-תרשיחא ועמותת כוכב הצפון נמצאו זכאיות לקבלת תו מידות לאפקטיביות

סיפורה של שרון
כיצד הצליחה שרון להתגבר על פוגענות אישית כנגד כל הסיכויים

נפגשים בשמחות במארג
לאחרונה מתקיימות שמחות וחתונות במארג


מעכשיו ניתן לעגל לטובה גם לעמותת כוכב הצפון! 

 
 
   
 
 
מרכז כוכב: רח' הורד 2 מעלות, טל. 04-9570129  |  כוכב הצפון: ת.ד 280, קיבוץ מצובה. ד.נ. גליל מערבי 22835  טל. 04-9858086
כל הזכויות שמורות 2009 - עמותת כוכב
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com